حسابداری و حسابرسی در شیراز

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز

انجام کلیه خدمات حرفه ای حسابداری.حسابرسی.مالیاتی و نیمه ای .مشاوره ای و مدیریت

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | غلامعلی نوروزی

حسابداری مالی

متقاضی کار حسابداری در شرکت ها و موسسات شهر شیراز بصورت پاره وقت در شیفت بعداز ظهر با حقوق توافقی آشنایی با سیستم ها و نرم افزارهای حسابداری و 5 سال سابقه کار

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | داود قاسم پور

تهیه و تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده

تهیه وتنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده ثبت در سامانه سحر ثبت در سامانه پردیس تایید جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شیرازی

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز

انجام کلیه خدمات حرفه ای حسابداری /حسابرسی/ مالیاتی وبیمه ای /مشاوره ای و مدیریت تنظیم اظهار نامه مالیلتی و تحریر دفاتر قانونی و کللیه امورات حسابداری

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | غلامعلی نوروزی

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز

انجام کلیه خدمات حرفه ای حسابداری/حسابرسی/مالیاتی وبیمه ای/مشاوره ومدیریت تنظیم اظهار نامه های مالیاتی وتحریر دفاتر قانونی تهیه و تنظیم صورتهای مالی وار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | غلامعلی نوروزی